Adam Wilson

Adas tau yug los nyob hauv Michigan qhov chaw kawm tiav nws qhov kev kawm tiav hauv East Asian Languages ​​thiab Keeb Kwm, thiab kev txuag Biology hauv Michigan State University. Nws kuj tau kawm tiav Master's degree hauv Sustainable Development nrog rau kev txhawj txog txoj cai tawm tswv yim thiab kev tshuaj xyuas nrog rau kev coj noj coj ua thiab kev pab cuam rau cov tub ntxhais hluas.

 

Adas ua haujlwm nrog San Mateo Cov Hluas Ua Haujlwm Pab Cov Hluas los pab cov hluas rau kev tawm tswv yim rau cov teeb meem ntawm cov hluas, qhia San Mateo County Board of Supervisors, npaj cov kev cai lij choj, thiab tsim cov haujlwm uas pab lub county. Adas tau txhawb cov Youth Commission rau cov haujlwm xws li kev txuag kev tiv thaiv, kev koom tes rau cov pej xeem ntsuab, txoj cai txoj cai, kev tiv thaiv kev ua yeeb yam, thiab kev paub txog kev mob hlwb, nrog rau lwm tus. Adas cog lus rau txoj kev loj hlob ntawm cov hluas.