Alejandro Jurado

Alejandro Jurado koom nrog Pawg Koom Tes Hauv Cov Thawj Coj Kev Ua Haujlwm (Youth Leadership Institute) ua haujlwm ua haujlwm rau cov haujlwm Rise thiab Lift hauv Merced, uas hais txog kev kho kom zoo thiab kev ua thawj coj ntawm cov tub thiab cov txiv neej tawv nqaij. Los ntawm nws txoj kev taug hauv txoj haujlwm, nws tau ntxiv dag zog rau nws txoj kev sib txuas nrog kev kho mob hauv paus txawm thiab kev txawj ntse nrog rau nws cov kev coj ua. Hauv nws lub sijhawm nrog yli, nws tau coj pab neeg rau Txoj Haujlwm DY, uas yog cov ntaub ntawv tshawb fawb txog cov tub ntxhais hluas tsis muaj tsev nyob thiab tsis muaj tsev nyob hauv Merced.

Alejandro thaj chaw nws cov zej zog kev mob siab rau kev kawm rau kev ywj pheej, kev kho kom zoo, kev hloov thiab kev hloov pauv. Nws yuav tau txais Bachelors of Art hauv Psychology thiab tus menyuam yaus hauv Sociology los ntawm University of California, Merced.