Alma Sanchez (nws / nws)

Alma loj hlob hauv Half Moon Bay, qhov chaw nws thawj zaug koom nrog yli ua ib tug tub ntxhais hluas koom rau xyoo 2016 ua ib tug kawm qib kaum ob hauv tsev kawm theem siab. Nws yog ib feem ntawm thawj pab pawg los xyuas kom meej tias kev txhim kho kev thauj mus los yog qhov tseem ceeb rau cov uas xav tau cov kev pabcuam no tshaj plaws - suav nrog kev tsim khoom Measure W, uas ua rau kom tau txais $ 2.4 billion nyiaj hauv 30 xyoo tom ntej rau kev thauj mus los hauv Nroog San Mateo. Tsis ntev tom qab kawm tiav high school, Alma tau los ua ib tug neeg xyaum haujlwm hauv San Mateo chaw ua haujlwm thiab txuas ntxiv siv peb txoj kev thauj mus los. Tsis ntev los no xyoo 2020, Alma tau tsiv mus rau Los Angeles thiab koom nrog Long Beach chaw ua haujlwm txhawb nqa peb txoj kev tiv thaiv kev haus luam yeeb.

Thaum nws lub sij hawm dawb, Alma nyiam mloog podcasts, saib yeeb yaj kiab, mus ncig ua si thiab siv sijhawm nrog nws peb tus me nyuam.