Alyssa Castro

Alyssa yog ib tug 25-xyoo-laus Merced uas nyiam mob siab txog kev tsim kom muaj kev noj qab haus huv rau cov neeg nyob hauv nroog Merced thiab cov hluas. Alyssa ntseeg hais tias kev lag luam nyob rau hauv cov hluas yog kev nqis peev rau pej xeem kev nyab xeeb. Alyssa yog Program Coordinator rau Cov Hluav Taws Xob Tawm Tsam Hluav Taws Xob (Youth Leadership Institute) txoj kev pabcuam rau tub ntxhais hluas Peb 'Ced Youth Media.