Alyssa Castro

Alyssa yog ib haiv neeg Merced uas mob siab rau tsim lub tsev muaj kev noj qab haus huv rau cov neeg nyob hauv Merced thiab cov hluas. Alyssa yog Tus Kws Saib Xyuas Haujlwm rau Cov Thawj Coj Hluas Lub Koom Haum Merced cov xov xwm kev tshaj xov xwm, Peb 'Ced Youth Media. A Spotify Suab Up Alum, Alyssa muaj ntau xyoo dhau los ntawm kev xyaum ua duab thaij duab. Alyssa ntseeg tias kev nqis peev rau cov hluas yog kev nqis peev rau pej xeem kev nyab xeeb.