Asia Bryant-Wilkerson

Asia Bryant-Wilkerson yog tus kws sau ntawv, tus kws kos duab kos duab thiab kos duab los ntawm Los Angeles, CA. Hauv 2016, Asia tau txais nws daim BA hauv Kev Sib Txuas Lus los ntawm University of San Francisco, thiab xyoo 2020 Asia tau txais lawv MFA hauv Kev Ua Haujlwm + Kev Kawm Ua Haujlwm los ntawm Pratt Institute hauv Brooklyn, NY.

Asia tau mus ncig tebchaws Asmeskas ua haujlwm thiab pab txhawb kev sau ntawv hauv ntau lub tsev kawm qib siab & tsev kawm qib siab xws li Emerson College, UC Berkeley, Barnard College, thiab Agnes Scott College. Asia yog 2018 & 2019 Watering Hole Fellow. Asia kuj tseem yog ib tus kws qhia kev mob siab rau uas tau cob qhia 2019 Penn State Poetry Slam pab pawg, uas yeej 2019 College Union Poetry Slam (CUPSI) hauv Houston, TX. Tam sim no, Asia yog tus tsim & tus thawj coj ntawm Til Peb Sib Ntsib Dua, ib lub xyoo dawb hauv online rhiav series rau cov neeg sau ntawv tshiab.