Catherine Li

Catherine loj hlob hauv thiab tam sim no nyob hauv Los Angeles, CA. Nws kawm txuas ntxiv qib hauv Environmental Studies thiab Political Science ntawm UC Santa Barbara los tso nws cov kev txaus siab hauv txoj cai thiab kev ncaj ncees ib puag ncig. Ntau ntawm nws cov haujlwm tau mob siab rau kev tiv thaiv ib puag ncig thiab kev nkag tebchaws txog kev ncaj ncees nrog cov tub ntxhais hluas txij hauv qib K mus txog qib siab thiab txawm tias cov tub ntxhais kawm tsev kawm qib siab. Nws vam tias yuav txuas ntxiv txog qhov teeb meem cuam tshuam los ntawm kev piav dab neeg thiab sib tham.

Catherine zoo siab los koom nrog yli txhawm rau txuas ntxiv kom muaj kev ncaj ncees. Nws lwm yam kev txaus siab muaj xws li crocheting, tha xim, thiab ci. Nws tseem nyob hauv kev hu mus ncig xyuas txhua lub xeev hauv lub tebchaws.