Jarrett Ramones (nws / nws)

Jarrett Ramones tuaj rau YLI tom qab xyoo dhau los ua tus cob qhia ntawm KNOw Cov Hluas Media, a program kom tau muab rau cov tub ntxhais hluas cov cuab yeej uas lawv xav tau los qhia lawv cov dab neeg thiab cov dab neeg ntawm lawv cov zej zog.

Jarrett kawm tiav bachelor's degree hauv Mass Communications thiab Journalism nrog rau kev tshaj tawm multimedia los ntawm Fresno State. Nws tau ua haujlwm ua tus kws yees duab, kws tsim yeeb yaj kiab thiab txhua tus neeg ua nyob ze cov ntsiab lus creator. 

Thaum tsis ua haujlwm Jarrett yog tus kws kos duab thiab khoom tsim khoom. Ntxiv thiab, ntshai tsos yog txoj kev.