José Espinoza

José Espinoza tuaj rau YLI nrog ntau xyoo ntawm kev ua haujlwm nrog cov tub ntxhais hluas ua Tus Hluas Seem Cev Hluav Taws Xob, saib xyuas cov tub ntxhais hluas ntawm 6 pawg ntseeg thoob plaws Fresno County. Ua haujlwm ntawm YLI tau tso cai rau nws los tsim kom muaj cov tub ntxhais hluas txoj kev coj noj coj ua thiab muaj peev xwm los tsim kev hloov zoo hauv lub zej zog. Nws nyiam saib lub sijhawm uas cov tub ntxhais hluas muaj peev xwm pom lawv tus kheej ua cov neeg sawv cev hloov. Nyob rau nws lub sijhawm ntawm kev ua haujlwm, nws nyiam ua haujlwm.