Julio Lopez (kuv.)

Julio yog lub teeb ci ntsa iab ntawm qhov zoo thiab muaj zog, hailing los ntawm cov neeg nyob deb nroog ntawm San Joaquin, California. Nws txoj kev loj hlob hauv zej zog nruj nruj no tau ua rau nws ua tus neeg zoo tshaj plaws rau kev txhawb nqa kev sib raug zoo nrog ntau tus neeg koom nrog, koom nrog cov hluas, thiab sib txuas nrog cov niam txiv hauv cov zej zog nyob deb nroog. Nws txoj kev taug kev los ntawm cov neeg nyob deb nroog West Fresno mus rau hauv plawv nroog Fresno tau ua rau nws muaj kev txaus siab rau lub zog ntawm zej zog, thiab tam sim no nws tau cog lus tias yuav muab rov qab rau cov chaw uas tsa nws.

Julio ua tus Thawj Saib Xyuas Haujlwm rau Kev Tiv Thaiv thiab Kev Tiv Thaiv Thaum Ntxov, nrog rau qhov tshwj xeeb ntawm kev tiv thaiv dej cawv tsis muaj hnub nyoog. Nrog nws keeb kwm yav dhau los, kev paub zoo ntawm cov zej zog nyob deb nroog, thiab kev ua haujlwm rau kev koom tes hauv zej zog thiab kev loj hlob ntawm cov tub ntxhais hluas, nws muaj peev xwm los daws qhov teeb meem nyuaj no.