Julio Lopez

Julio qhov ua tau zoo thiab txhawb nqa hauv zej zog nyob deb nroog ua rau nws yog tus neeg zoo tshaj plaws los tsim kev sib raug zoo nrog cov neeg koom nrog hauv zej zog, cov hluas thiab cov niam txiv rau yli's Golden Plains Student Advocacy Council. Yug thiab loj hlob hauv zej zog San Joaquin, Julio twb tab tom tsim tes hauj lwm los tsim cov suab lus hluas hauv nws lub nroog thiab hauv zej zog ntawm Kev Nyab Xeeb. Hauv nws qhov kev xam phaj, Julio qhia rau cov hluas tias nws ntseeg hauv lub zog ntawm lub suab ntawm cov hluas, thiab xav kom ntseeg tau tias cov hluas los ntawm qee qhov ntawm peb cov zej zog nyob deb nroog uas muaj kev phom sij tshaj plaws muaj lub sijhawm los ua ib feem ntawm cov tub ntxhais hluas kev txav chaw peb tab tom tsim hauv Fresno.

Julio yuav nrhiav neeg thiab tsim lub peev xwm ntawm cov tub ntxhais hluas thiab cov tswv cuab hauv zej zog los tawm tswv yim rau cov tub ntxhais hluas koom nrog ntau hauv kev kawm ib puag ncig. Ib feem ntawm nws txoj haujlwm tseem yuav suav nrog kev tshaj tawm txoj haujlwm Friday Night Live tshiab ntawm Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Tranquility.