YV Villarreal

JV Villarreal koom nrog Cov Thawj Coj Ua Haujlwm Hlwb thaum Lub Kaum Ob Hlis 2020 raws li Tus Kws Saib Xyuas Haujlwm rau Tub thiab Txivneej Xim. Nws yog haiv neeg hauv Fresno, yug thiab loj hlob nrog lub siab nyiam rau kev ncaj ncees hauv zej zog thiab suav nrog cov hluas lub suab. 

JV kawm tiav hauv Xeev Fresno nrog rau qib kawm txuj ci suab paj nruag. Sab nrauv ntawm kev ua haujlwm, nws siv sijhawm feem ntau ua haujlwm ntawm nws tus kheej lub suab paj nruag, lossis tsuas yog mloog nkauj paj nruag.