Kato Prado (lawv/lawv)

Kato Prado zoo siab los tsim cov haujlwm hauv zej zog uas tau tsav lawv txoj haujlwm kev kawm, thiab lawv txoj haujlwm ua Tus Thawj Saib Xyuas Haujlwm rau REP559 thiab Transform Fresno Youth Leadership Development Program.

Kato yug thiab loj hlob nyob rau sab qab teb sab hnub tuaj ntawm Fresno, CA ua ntej tawm mus rau New York kom tau txais lawv daim Bachelor's of Arts hauv Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb thiab Kev Ua Yeeb Yam. Kato ua si varsity rugby rau D2 program thiab koom nrog Queer, Trans, thiab Non-binary Student Athlete koom haum hauv tsev kawm ntawv. Feem ntau ntawm lawv txoj haujlwm kev kawm nrog rau lawv cov kev paub dhau los ua tus pab tshawb fawb tau ua haujlwm nrog cov phooj ywg los tshawb fawb thiab sau txog pawg neeg nco qab hauv cov zej zog ntawm cov xim. 

Kato pom muaj kev xyiv fab ntau hauv kev sib koom kev noj qab haus huv thiab kev ua yeeb yam nrog cov tub ntxhais hluas hauv lawv cov haujlwm. Thaum lawv tsis ua haujlwm, lawv tuaj yeem pom ua haujlwm ntawm lub gym, cov menyuam skating, lossis ua suab nrov ntawm kev xyaum ntaus pob.