Kody Stoebig

Kody Stoebig yog Program Manager & Editor nrog Lub KNOw Cov Hluas Media, yog ib qho kev pab cuam rau cov tub ntxhais hluas cov cuab yeej lawv yuav tsum tau qhia lawv cov dab neeg thiab cov dab neeg hauv lawv cov zej zog. Nrog rau ib qho kev nyiam rau tus kheej lub suab thiab cov hluas lub suab, Kody ua rau cov tub ntxhais hluas reporters ntawm Lub Koom Haum rau hauv kev tsim kev hloov siab hloov thiab kev hloov tseem ceeb hauv Fresno.

Kody kawm tiav nrog Kev Kawm Txuj Ci: Media thiab Zaj duab los ntawm Fresno Pacific University thiab yog ib feem ntawm kev siv Fusion Rise Up: Koom nrog kev sib tham nrog 2016.