Kody Stoebig

Kody Stoebig yog Tus Tswj Xyuas Txoj Haujlwm & Tus Sau Xov Xwm nrog kNOw Cov Hluas Media, ib qhov kev pab cuam muab rau cov tub ntxhais hluas cov cuab yeej uas lawv xav tau los qhia lawv cov dab neeg thiab cov dab neeg ntawm lawv cov zej zog. Nrog rau qhov kev qhia txog tus kheej thiab cov hluas lub suab, Kody coj cov tub ntxhais hluas sau xov xwm ntawm KNOw hauv kev tsim kom muaj kev txaus siab thiab tseem ceeb hloov thoob plaws Fresno.

 

Kody kawm tiav nrog Kev Kawm Txuj Ci: Media thiab Zaj duab los ntawm Fresno Pacific University thiab yog ib feem ntawm kev siv Fusion Rise Up: Koom nrog kev sib tham nrog 2016.