Lemuel “LJ” Mariano

Lemuel “LJ” Mariano yog ib feem ntawm pab pawg yli tau ntau tshaj 5 xyoos, tom qab ua haujlwm 10 xyoo ua tus thawj coj hluas hauv Fresno. LJ tam sim no ua Tus Saib Xyuas Txoj Haujlwm thiab tus neeg laus sib raug zoo rau cov hluas hauv Central Valley los ntawm MYNT (Mobilizing Youth rau Nix Luam Yeeb), ib pawg tub ntxhais hluas txoj kev ua thawj coj ua haujlwm uas ua haujlwm txhawm rau txo cov teeb meem kev haus luam yeeb uas cuam tshuam rau cov neeg Asmeskas-zej zog thiab cov zej zog ntawm cov xim los ntawm kev tawm tswv yim, kev kawm thiab kev nqis tes ua. Nws nyiam sib tham ib puag ncig cov zaub mov, kev coj noj coj ua, suab paj nruag, thiab khau ntaub. Thaum nws nyob deb ntawm kev ua haujlwm, nws nyiam siv sijhawm nrog nws tsev neeg.

LJ kawm tiav los ntawm Fresno Pacific University nrog Bachelor's Degree nyob rau hauv lub Koom Haum Ua Haujlwm thiab ua hauj lwm ua Pawg Neeg Thawj Coj ntawm Onramps Economic Development Corporation.