Lemuel "LJ" Mariano

Lemuel "LJ" Mariano nws yog ib feem ntawm YLI Pab rau 5 xyoo tom qab pab 10 xyoo ua ib tug tub ntxhais hluas kev txhawb pab hauv Fresno. LJ tab tom ua tus Pab Cuam Haujlwm thiab pab pawg laus rau cov tub ntxhais hluas hauv Nroog Fresno los ntawm Kev Ntseeg Hmo Hmo Hmo Hmo Ntuj, ib qhov kev pab cuam rau cov menyuam yaus uas tau cog lus los pab txhawb cov tub ntxhais hluas kom muaj kev tawm tsam txog kev tiv thaiv ib puag ncig hauv lawv lub zej zog. Nws nyiam kev sib tham nyob rau hauv khoom noj khoom haus, kev siv tshuab, suab paj nruag, tsos, thiab comics. Thaum nws tawm ntawm kev ua haujlwm, nws hlub nws lub sijhawm nrog nws tus poj niam thiab menyuam.

LJ kawm tiav los ntawm Fresno Pacific University nrog Bachelor's Degree nyob rau hauv lub Koom Haum Ua Haujlwm thiab ua hauj lwm ua Pawg Neeg Thawj Coj ntawm Onramps Economic Development Corporation.