Maria Navarro (nws / nws)

Maria loj hlob hauv Richmond, CA tab sis yug hauv Michoacán, México. Thaum nws kawm tiav high school, nws tau qhia txog kev ua haujlwm hauv zej zog los ntawm nws chav ua liaj ua teb hauv nroog. Nws tau koom nrog kev pabcuam hauv zej zog ntawm 14 thiab ua haujlwm nrog lawv kom txog thaum nws hloov mus rau yli. Nws txoj haujlwm nyob ntawd yog qhov ua rau nws mob siab rau kev loj hlob ntawm cov hluas. Maria yog thawj tiam kawm tiav qib siab los ntawm UC Davis. Hauv 2019, nws tau txais nws BA hauv Chicano / kev kawm. 

Ua ntej koom nrog yli, Maria siv sijhawm ntau ua haujlwm nrog cov hluas ntawm cov vaj hauv zej zog hauv Richmond. Nws qhia Richmond cov tub ntxhais hluas txog kev tswj hwm zaub mov, kev coj noj coj ua, kev hloov pauv huab cua, yuav ua li cas rov qab lawv txoj kev sib raug zoo nrog thaj av, thiab cog lawv cov khoom. 

Ntawm no ntawm yli, Maria coj ob lub tsev kawm ntawv raws li kev kawm hauv Novato. Nws kuj tseem koom nrog Novato cov kev pabcuam hauv zej zog uas koom nrog cov tub ntxhais hluas los ntawm thoob plaws lub nroog.