Mark Pizaña

Mark tau nrog Koom Haum Tub Hluav Taws Xob hauv lub tsev kawm ntawv nyob rau hauv 3 xyoo. Nws pib nrog Fresno Cov Tub thiab Txiv Xeeb As Pab Txhawb Pab Thoob Plaws Pab Them Npe, ces ua nws txoj haujlwm rau ib tus neeg ua Haujlwm Pabcuam Tas Nrho. Nws lub siab ua haujlwm nrog cov hluas ntawm nws lub zej zog nws ua haujlwm rau nws kom mob siab thiab ua ib tus neeg laus loj. Nws yog tam sim no kawm hauv Fresno City College, nyob rau hauv kev tawm tsam ntawm degree hauv Sociology.

Lwm qhov chaw ua haujlwm, koj tuaj yeem pom Mark nyeem phau ntawv comic, siv sijhawm nrog cov neeg nws mob siab txog lossis nyiam kev caij tsheb kauj vab zoo.