Mary Schindler

Maivliag loj hlob nyob hauv Petaluma, California, thiab yog ib yam khoom ncaj qha ntawm lub tebchaws no: nws niam nws txiv yog Dutch thiab thawj haiv neeg Mexican-American. Nws tau txais nws daim bachelor's degree hauv Askiv hauv UC Berkeley, uas yog qhov chaw uas nws nrhiav tau capoeira, daim ntawv Afro-Brazilian martial / folkloric daim ntawv. Nws txoj kev hlub ntawm capoeira coj nws mus rau Brazil, qhov chaw nws nyob rau 2 xyoo ua ntej nws caij tsheb kaujvab rov qab mus rau California.

Nws ua hauj lwm raws li qhov kev pab cuam-kev sau ntawv rau ntau lub koom haum nonprofits hauv San Francisco thiab East Bay. Nyob rau hauv nws txoj hauj lwm Tus Thawj Coj Tus Xov Tooj, nws qhia txog cov dab neeg ntawm peb cov tub ntxhais hluas thiab txoj hauj lwm tseem ceeb uas lawv ua nyob thoob plaws lub xeev thiab dhau mus. Nws yog neeg nyob hauv Oakland, thiab xav thov ua tsaug txhua txhua hnub kom nyob hauv lub nroog zoo nkauj, muaj zog, thiab ntau lub nroog.