Maureen Sedonaen

  • Kev tswj kav lub rooj
  • Tus Thawj Coj, Lub Chaw Saib Xyuas Kev Tsim Tsa Rau Tib Neeg Ntau dua San Francisco

CEO, Habitat rau Humanity Greater San Francisco thiab Founder ntawm Cov Hluas Leadership Lub koom haum.