Mercedes (Meche) Pineda (lawv/lawv/elle; she/her/ella)

Meche tam sim no koom nrog kev tawm tsam nyob deb nroog tawm tsam US imperialism los ntawm cov koom haum nyuaj tsim los ntawm kev lag luam (piv txwv li, tsev loj cuj, chaw kaw neeg nkag tebchaws, kev kawm, thiab lwm yam). Nws ntseeg tias qhov kev tsim txom thiab kev siv dag zog no tuaj yeem rhuav tshem thiab hloov pauv los ntawm ib qho uas siv tau kev noj qab haus huv, zaub mov thiab kev kawm rau txhua tus neeg. Nws txoj hauv kev ua kom tiav qhov no vam khom rau kev txhawb nqa thoob ntiaj teb cov neeg hauv paus txawm (sab ntsuj plig thiab kev ua liaj ua teb) kev coj ua uas txhawb nqa cov tub ntxhais hluas thiab txhawb kev kos duab. 

Los ntawm kev koom nrog yli, Meche tau pab ua ib qho kev pab cuam (Cov Hluas Revolutionary Front) uas tsom mus rau kev kawm nom tswv nyob rau hauv kev nkag siab txog kev peev txheej, kev kos duab hauv zej zog, thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev kho mob.