Paramvir "pom" Singh

Pom yug hauv Is Nrias teb. Tom qab mus rau Tebchaws Meskas, nws loj hlob hauv San Francisco Bay Area. Nws muaj BS hauv Kev Tswj Lag Luam los ntawm CSU East Bay. Pom kuj yog kev sib tw rau cov tub ntxhais kawm kis las nrog HoopSphere, ua thiab tsim cov hluas ntawm txhua tus neeg (txawm tias tseem hluas los hluas 5 lossis 6 xyoo). Nws siv basketball ua ib qho avenue rau kev ua vaj tse thiab txhawb txoj kev siab ntsws thiab lub cev. Thiab, nws, nws hlub lub Warriors - thiab LeBron - tib lub sijhawm!