Paulina (Pau) Rojas (lawv/them/ella)

Paulina tau koom nrog pab pawg Eastern Coachella Valley hauv 2016. Lub sijhawm no, Paulina muaj peev xwm ntxiv dag zog rau lawv ob lub siab nyiam: piav dab neeg thiab pab cov hluas kom paub txog lawv lub peev xwm tiag tiag. Paulina kuj mob siab rau tsim qhov chaw nyab xeeb rau LGBT cov hluas thiab cov neeg laus nyob rau sab hnub tuaj Coachella Valley. Hauv 2017, Paulina yog ib qho ntawm 20 tus thawj coj uas tsis muaj txiaj ntsig tau raug xaiv los koom nrog Cov Thawj Coj Tom Ntej ntawm Color Inland Region, ib qho kev coj noj coj ua ntev xyoo. Hauv 2019, lawv tau txais daim ntawv pov thawj kev tshaj lij hauv kev tswj hwm tsis muaj txiaj ntsig los ntawm University of California, Riverside. 

Thaum lub sij hawm lawv lub sij hawm dawb Paulina nyiam thrifting thiab mus ncig ua si.