Paulina Rojas

Paulina yog thawj tiam neeg Dominican-American yug thiab tsa hauv New York City. Nyob rau hauv 2014 nws tau txais ib daim ntawv xov xwm journalism los ntawm University of Houston. Nram qab no, nws tau siv ib lub xyoo ua hauj lwm hauv Lub Hnub Caiv ntawm Palm hauv Teb Chaws Asmeskas Coachella Valley.

Nyob rau hauv 2016 nws tau koom nrog Pab Pawg Coachella Unincorporated. Thaum lub sij hawm no Paulina tau tuaj yeem tsim nws ob txoj kev xav txog: qhia zaj dab neeg thiab muaj peev xwm pab cov hluas kom paub lawv qhov tseeb muaj peev xwm. Nyob rau hauv 2017 Paulina yog ib tug ntawm 20 tawm cov thawjcoj cov koomhaum uas tau raug xaiv los koom nrog Cov Txheej Txhuas Cov Txheej Txheem ntawm Xim Txheej ntawm Xim Thaj Chaw, ib txoj kev pabcuam kev ua haujlwm rau ib xyoo rau kev ua haujlwm. Paulina tabtom nrhiav cov ntawv pov thawj ua haujlwm nyob hauv University of California Riverside.

Paulina tau hais ua lus Mev thiab tseem qhia nws tus kheej kom nyeem thiab sau lus Askiv thiab kev cia siab mus xyuas South Kauslim sai sai.