Sadé Powell

Tu Siab Powell yog tus Program Manager tshiab ntawm YLI San Francisco. Nws yog ib tug neeg txhawb zog siab thiab pab txhawb rau cov tub ntxhais hluas. Nws muaj tons ntawm kev tsim cov tub ntxhais hluas cov thawj coj los ua tus pab tswv yim thiab hloov cov neeg tsim khoom. Nws tau pib tawm hauv cov kev cai lij choj rau cov hluas hauv NYC qhov chaw uas nws lobbied rau txoj kev ua kom tiav kev sib deev kev kawm hauv cov tsev kawm ntawv pej xeem. Tom qab kawm tiav tsev kawm ntawv theem siab, nws tau los ua tus neeg sawv cev thoob ntiaj teb, lobbying rau Capitol Hill rau kev kho mob thoob ntiaj teb thiab kev yug kab mob nkeeg. Txij thaum ntawd los, nws tau hais nyob rau hauv Bay thiab tau txais nws cov degree hauv Kev Kev Lis Kev Cai Kev Ntseeg. Rau Sadé, kev ua haujlwm rau tib neeg yog qhov yuav tsum muaj kev txo hwj chim, kev tsim kho, thiab kho kom zoo.

Thaum nws tsis yog theorizing ntawm qhov kev txiav txim ntawm tej yam, koj yuav pom nws nyob ze ntawm lub pas dej Merritt nyeem James Baldwin thiab noj pastelitos.