Stephanie Franco

Stephanie yog thawj tiam Latinx thiab ib txoj haujlwm tiav los ntawm UC Berkeley nrog ib daim degree hauv Social Welfare. Born thiab rais nyob rau hauv South Hayward, Stephanie cov kev paub dhau los ua ib tug thawj tiam Latinx txhawb nqa thiab coj nws mus ua haujlwm nrog lwm tus tub ntxhais kawm ntawv ntawm cov xim zoo li keeb kwm, npaj rau cov teeb meem kev ncaj ncees, kev ua phem rau tus poj niam, thiab hais txog kev noj qab haus huv thiab kev puas hlwb teeb meem hauv zej zog los ntawm kev tshawb fawb.

Stephanie ntseeg hais tias nyob hauv kev ua haujlwm nrog cov tub ntxhais hluas raws li qhov tsim nyog thiab hloov txoj hauv kev hwm lawv qhov tseeb, kev ua neej, thiab kev mus cuag kev ywj pheej. Nyob rau nws lub sijhawm dawb, Stephanie nyiam noj, sim tshiab pob tawb, ua haujlwm tawm, mus rau cov kev tawm tsam, phau ntawv journal, thiab siv sijhawm zoo nrog cov neeg nws nyiam.