Zyanna Maynard

Zyanna pib nws txoj kev taug los txhawb cov hluas lub suab hauv 2014 los ntawm kev koom nrog rau ntawm Kev Paub Txog Cov Hluas Media. Nws pib ua haujlwm thaum nws yog ib tus kws sau xov xwm hluas thiab tau hloov mus rau ntawm tus kws qhia ntawv los ntawm nws Tsev Kawm Qib Siab xyoo ntawm tsev kawm ntawv qib siab hauv Edison. 

Nws lub hom phiaj tam sim no yog qhov zoo tshaj Tus Neeg Pab Cuam nws tuaj yeem ua tau. yli muab sijhawm rau nws ua haujlwm nrog cov hluas hauv Kev Pabcuam Hluas Nkauj rau Nix Luam Yeeb (MYNT) kev pabcuam thiab nthuav dav txog kev cuam tshuam los ntawm kev haus luam yeeb hauv cov zej zog ib puag ncig nws. Zyanna lub hom phiaj yog kom txhawb tsis tau tsuas yog cov tub ntxhais hluas nyob ib puag ncig nws xwb tab sis tseem ceeb txhawb lub zej zog ntawm Fresno!