Peb Txhawb Nqa Peb

Raws li peb cov tub ntxhais hluas mob siab ua haujlwm txhawm rau txhawm rau txheeb xyuas qhov teeb meem hauv zej zog thiab thawb cov kev cai hauv zej zog, lawv cov kev siv zog ua haujlwm thiab pab txhawb kev tawm suab rau hauv lub xeev thiab dhau mus. Nws yog ib qho tseem ceeb tias yli muaj lub suab nyob rau hauv thiab qhia peb txoj kev txhawb nqa cov cai uas cuam tshuam rau peb cov hluas, thiab sawv ntawm kev sib koom tes nrog cov koom tes uas ua haujlwm nrog peb qhov tseem ceeb. Hauv qab no yog cov kev cai peb tau txhawb nqa - thiab peb thov caw koj sawv nrog peb hauv kev txhawb nqa lawv ib yam.

2019

Txhawm rau teb cov txheej txheem hauv zej zog rau kev ntiav Tus Thawj Tub Ceev Xwm Fresno tshiab, peb tau hu rau qhov kev cog lus los ua lub zej zog cov tub ceev xwm lub tswvyim nrog lub zej zog kev sib koom tes.

KAWM NTXIV

Cov tub ntxhais hluas tau nqis tes thiab tawm suab rau kev daws teeb meem rau qhov teeb meem ceev ntawm peb lub sijhawm. Nws yog lub sijhawm lawv muaj lub suab - thiab ib qho kev xaiv tsa. ACA 8 yuav txo qis hnub nyoog pov npav hauv California rau 17 xyoo.

KAWM NTXIV

Txhim kho cov tub ntxhais kawm qhov ua tau zoo thiab txhawb cov tsev kawm ntawv xaiv cov kev hloov rau kev ncua ntawv

KAWM NTXIV