Kev Tuaj Txog Peb Lub Ntiaj Teb (BOOF)

BOOF yog qhov kev tshaj tawm xov xwm uas tau ua haujlwm txij lub Tsib Hlis 2019 txog Lub Rau Hli 2020 kom txhawb nqa cov tub ntxhais hluas kom muaj kev paub txog teeb meem kev twv txiaj thiab tsim kev hloov pauv hauv lawv cov zej zog. Cov tub ntxhais kawm yog lub luag haujlwm rau kev sau ntawv, kev sib koom tes, thiab tsim kev ua yeeb yam, yeeb yaj kiab video, thiab kev tshaj tawm pej xeem kev sib txuas lus txog kev pheej hmoo thiab cov cim ntawm kev twv txiaj ntawm cov hluas. Cov tub ntxhais hluas tseem tau muaj txoj hauv kev los tsim kev twv txiaj kev kos duab coj los siv rau hauv kev luam ntawv tshaj tawm rau niam txiv thiab lwm tus neeg laus txhawj xeeb qhia lawv txog cov cim ceeb toom ntawm teeb meem kev twv txiaj thiab cov peev txheej muaj los pab lawv tsev neeg.

BOOF tau txais kev txhawb nqa los ntawm California Friday Night Live Koom Nrog los ntawm cov nyiaj pab los ntawm California Office of Problem Gambling.