Calafia

Calafia yog Youth Leadership Lub Koom Haum Koom Haum Me Nyuam Yaus cov cai ntawm cov hluas hauv xeev uas ua kom cov hluas piav txog cov ntsiab lus tseem ceeb rau lawv thiab lawv cov zej zog.

Calafia cov teeb meem yav dhau los tau tsom rau cov tub ntxhais hluas kev ncaj ncees kev txhim kho, kev ncaj ncees, thiab kev hais lus stigmas hauv cov zej zog ntawm cov xim. Xyuas qhov tseeb qhov teeb meem ntu, Peb Cov Tsev Kawm Ntawv, Peb Lub Neej, Peb Cov Kev Ncav Zaj hauv qab no.

Calafia Fellows raug xaiv txhua lub xyoo los ntawm txhua lub YLI lub chaw los tsim thiab kho qhov teeb meem lub ntsiab lus thiab cov dab neeg tau nthuav tawm. Lawv kuj raug cob qhia los ntawm cov kws tshaj lij tshaj lij, mus rau kev sib tham hauv xeev thiab teb chaws, thiab kawm cov kauj ruam los ua cov ntawv luam tawm.