Calafia

Calafia yog Youth Leadership Lub Koom Haum Koom Haum Me Nyuam Yaus cov cai ntawm cov hluas hauv xeev uas ua kom cov hluas piav txog cov ntsiab lus tseem ceeb rau lawv thiab lawv cov zej zog.

Calafia’s past issues have focused on youth criminal justice reform, educational equity, and addressing stigmas within communities of color. Check out the latest issue titled, Peb Cov Tsev Kawm Ntawv, Peb Lub Neej, Peb Cov Kev Ncav Zaj hauv qab no.

Calafia Fellows are selected every year from each YLI office to create and edit the issue’s theme and the stories presented. They are also mentored by experienced reporters, travel to statewide and national media conferences, and learn the steps to producing a printed publication.