Daly City Bay Cov Thawj Coj

Daly City Bay Cov Thawj Coj yog txoj haujlwm tshiab, pib thaum Lub Yim Hli 2019 ntawm Westmoor High School hauv Daly City.

Nrog 26 cov tsev kawm theem siab ntawm lub helm, qhov haujlwm tau tob rau hauv txheej txheem los txheeb xyuas cov teeb meem feem ntau cuam tshuam rau cov hluas hauv lawv zej zog. Lawv tau npaj thiab xa cov kev sojntsuam los ntsuas cov theem ntawm kev paub thiab nkag siab txog cov hluas kev xav ntawm kev thauj mus los, vaj tsev thiab neeg kev koom tes. Puas yog kev thauj khoom noj muaj haus thiab ntseeg tau yooj yim? Puas yog lawv tsev neeg xauj lossis ntiag tug? Lawv puas tau mus rau City Council lossis tsev kawm ntawv cov rooj sib tham, thiab lawv puas paub lub hom phiaj ntawm cov chaw no?

Kev tshuaj xyuas cov lus teb rau cov lus nug no yuav coj cov hluas los txiav txim siab txog qhov teeb meem twg lawv xav daws raws li lawv cov phiaj xwm kev sib tw, uas yuav cuam tshuam nrog cov lus pom zoo rau kev tsim kho rau City Council, thiab cov xov xwm social media kom txhawb nqa kev paub ntawm lawv cov phooj ywg.