EL Zaj Dab Neeg

Txoj Haujlwm Qhia Txog Kev Kawm Lus Askiv yog tsim los rau Cov Neeg Kawm Lus Askiv hauv Fresno Unified School District los qhia lawv cov kev paub dhau los ua EL cov tub ntxhais kawm hauv FUSD – qhov zoo thiab qhov tsis zoo. Cov tub ntxhais hluas yuav qhia lawv cov dab neeg thiab muab kev daws teeb meem rau cov neeg tsim cai thiab cov thawj coj kev kawm los txhawb EL kev kawm.

Xav koom nrog?

Yog xav paub ntxiv, hu rau Johnsen Del Rosario ntawm [email tiv thaiv] or Daniel Gonzalez ntawm [email tiv thaiv].