[Email tiv thaiv]

Hauv 2019, yli tau sib koom tes nrog cov hluas thiab San Mateo County Caj Ceg Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Rov Ua Haujlwm los pab txo qis txoj kev xav phem txog kev mob hlwb hauv cov hluas uas muaj hnub nyoog hloov (15-25 xyoo).

Ua haujlwm ze nrog cov koomhaum hauv nroog, cov koomhaum hauv zej zog thiab cov phooj ywg, cov tub ntxhais hluas tuaj koom yuav muab kev nkag siab tsis zoo, cov lus qhia tawm thiab cov tswv yim ntawm kev tsim ntau cov apps tsim los qhia cov hluas txog kev mob hlwb thiab nce kev nkag mus rau kev saib xyuas los ntawm kev sib txuas nrog cov kev pabcuam tus kheej. Cov. Cov tub ntxhais hluas koom nrog tseem yuav pab nrog nthuav thiab siv cov pom zoo thoob plaws hauv lub nroog.

Raws li Tech Ambassadors rau txoj haujlwm, cov hluas yuav nce:

  • Siv thev naus laus zis
  • Kev sib koom ua ke
  • Kev sib txuas lus ntawm tus neeg
  • App tsom xam kev txawj
  • Pej Xeem Kev Hais Lus
  • Kev mus cuag cov zej zog thiab kev sib koom tes
  • Cov chaw haujlwm thiab kev txawj ua haujlwm
  • Nkag siab txog Kev Puas Hlwb hauv San Mateo County

Cov haujlwm no tau them - nyem qhov no mus thov!