Ntev Luam Yeeb Haus Luam Yeeb Cov Hluas

Long Beach Tobacco Youth Group tab tom tsim ib qhov kev tshaj tawm los qhia txog cov kev haus luam yeeb, cov pa luam yeeb tsw qab, thiab vaping cuam tshuam tsis zoo cuam tshuam rau cov hluas hauv Long Beach.