Madera Youth Commission

Madera Hloov Ua Cov Kev Qhia Txog Series KAWM NTXIV

 • Stipend/Daim Npav Khoom Plig
 • Tsev Kawm Ntawv Credit
 • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
 • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
 • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
 • Grant / Scholarship

Ua ntawv thov koom nrog Madera Youth Commission! KAWM NTXIV

 • Stipend/Daim Npav Khoom Plig
 • Tsev Kawm Ntawv Credit
 • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
 • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
 • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
 • Grant / Scholarship

Ua tsaug rau txoj kev sib koom tes nrog Madera lub tsev kawm ntawv, cov nom xaiv tsa, thiab lwm cov koom tes nrog tsoomfwv thiab cov neeg koom tes, Lub Nroog Madera tau pom zoo los tsim tsa Pawg Tub Hluas rau lub Cuaj hli 5, 2018.

Cov Koom Haum Hluas Cov Hluas yog lub suab ntawm cov hluas hauv tsoom fwv hauv zos. A tau lees paub qhov chaw ntawm tsoomfwv hauv nroog, Madera Cov Hluas Sawv Cev yog lub luag haujlwm los tawm tswv yim rau Madera City Council thiab Tus Tswv Cuab rau txoj cai thiab cov kev cai uas cuam tshuam nrog cov hluas. Lub Faj Haujlwm tseem raug teeb meem nrog cov lus tshaj tawm thiab cov lus pom zoo rau txhua txoj cai lij choj uas yuav cuam tshuam cov hluas ua ntej Lub Nroog City yuav siv txoj cai kawg.

yli-txhawb cov hluas txoj kev ua haujlwm thoob lub xeev tau pab dhau txoj cai tswjfwm uas tsim txoj haujlwm rau cov hluas, tsim txoj haujlwm rov qab rau kev haus dej haus cawv tsis txaus ntseeg, thiab xyuas kom meej tias cov nqi menyuam yaus raug tshem tawm hauv cov phau ntawv, nrog rau lwm txoj cai tseem ceeb yeej. Hauv Madera, Cov Hluas Kev Tshawb Fawb yog qhov tseem ceeb rau kev coj cov hluas lub suab rau kev txiav txim siab rooj.

Madera Cov Hluas Txoj Haujlwm Kev Ncaj Ncees thiab Phau Ntawv Teev Tseg muaj nyob ntawm no!

Lawv cov phiaj xwm tsis ntev los no tau koom nrog tsim thiab luam tawm Madera Cov Hluas Cov Haujlwm Kev Ncaj Ncees thiab Phau Ntawv Dab Tsi. Phau ntawv muaj cov haujlwm lom zem xws li cov nplooj ntawv xim, sudoku, cov zaub mov txawv nrog rau cov chaw Madera hauv zos rau cov tsev neeg nrog rau kev saib xyuas cov hluas xav tau. Phau ntawv feem ntau yog rau cov hluas tab sis qhov haujlwm tau npaj tseg nws kom suav nrog txhua yam rau txhua tus neeg. Nyem rau ntawm daim duab rau daim ntawv digital.

.    

Cov ntawv cev nqaij daim tawv yuav muaj nyob ntawm Madera City Hall thiab cov tsev kawm theem siab hauv nroog, thiab peb tam sim no ua haujlwm nrog cov tswv khw muag khoom.

Ob pawg neeg tawm tswv yim txhawb cov tub ntxhais kawm tau pib tshiab hauv xyoo 2020/2021, thiab zoo siab los daws cov teeb meem ntawm lawv cov tsev kawm ntawv.

Cov hluas Commission tam sim no tab tom nrhiav !!

Peb tab tom nrhiav rau cov thawj coj hwm thiab txhua lub rooj zaum hauv cheeb tsam. Cov tub ntxhais hluas Madera 15-21 xyoos tau txais tos thov-LGBTQ+ cov hluas thiab cov hluas ntawm cov xim tau txhawb siab heev!

Rub tawm daim ntawv thov lossis hu rau Yvette Flores ntawm [email tiv thaiv].