Kuv Hood, Kuv Lub Nroog

KUV HOOD, MY CITY ua haujlwm nrog Long Beach cov tub ntxhais hluas, hnub nyoog 14-24, thiab cov zej zog ntawm cov xim nyob hauv North, West, thiab Central Long Beach. Cov zej zog no tau raug tshem tawm yav dhau los thiab tau ntsib qhov cuam tshuam tsis zoo ntawm kev ua phem, kev txom nyem, thiab COVID-19. 

Saib rau peb Cov Ncig Saib Zej Zos thaum lub caij ntuj sov! Kwv yees li ntawm 10 cov tub ntxhais hluas los ntawm txhua lub zej zog tab tom ua haujlwm los tsim cov kev ncig ua si digital thiab hauv tus kheej. Cov kev ncig xyuas yuav txhawb nqa kev paub, kev txaus siab thiab kev paub txog kev coj noj coj ua thiab kev tsim qauv ntawm cov zej zog.

Koj tuaj yeem nkag mus rau cov kev ncig xyuas digital los ntawm cov yeeb yaj kiab thiab cov dab neeg uas yuav muab qhia rau hauv yli, VoiceWaves thiab City social media channels, cov vev xaib, social media, ntawv xov xwm, LBTV, YouTube, thiab lwm lub platforms.