Oakland Tub Ceev Xwm Zej Zog Cov Hluas Kev Sawv Cev Hauv Cov Hluas

Oakland Tub Ceev Xwm Lub Zej Zog Cov Hluas Cov Thawj Coj Kev Ua Haujlwm (OPC YLC) tau pom los ntawm Oakland cov tub ntxhais hluas uas tuaj ua ke tom qab Michael Brown raug tua nyob rau hauv Ferguson rov qab rau 2015 yog txoj kev coj cov hluas lub suab rau cov pej xeem kev nyab xeeb kev txiav txim siab rooj. OPC YLC pab cuam tshuam lub tsev kawm ntawv mus rau hauv tsev loj cuj los ntawm kev tsim thiab txhawb kev ua haujlwm ntawm txoj cai pauv hloov. Raws li peb ua haujlwm los tsim lwm txoj kev taug rau tub ceev xwm, peb kuj tseem nrhiav kev txhim kho Oakland Lub Tsev Haujlwm Tub Ceev Xwm.