Txoj cai tswjfwm

Demi Wack hais tias "Xyoo 2020 yog qhov tshwj xeeb tshaj plaws thiab muaj lub sijhawm zoo rau cov tub ntxhais hluas los tawm suab lawv cov kev tawm tswv yim los tawm tsam kev ntxub ntxaug lwm haiv neeg, hu tuaj rau lawv cov phooj ywg, ib yam li cov thawj coj, thiab muaj lawv lub suab tau mloog."

Thiab hais tias yog dab tsi nws thiab Michael Waife yog ua rau lawv cov podcast tshiab, Txoj cai tswjfwm, uas muaj cov kev sib tham txoj cai sib tham nyob ib puag ncig cov hluas hnub no. 

Ib qhov project ntawm yli thiab California Mus Ntxiv, PolicyWise tuaj yeem nkag mus rau ntawm no lossis ntawm koj lub chaw nres tsheb podcast uas koj nyiam!