NPE 559

KAWM NTXIV

 • Stipend/Daim Npav Khoom Plig
 • Tsev Kawm Ntawv Credit
 • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
 • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
 • Kev them nyiaj rov qab rau tsheb thauj mus los
 • Grant / Scholarship

Peb tab tom muab nyiaj pub dawb rau REP559 thiab Fresno BMOC cov thawj coj hluas! KAWM NTXIV

 • Stipend/Daim Npav Khoom Plig
 • Tsev Kawm Ntawv Credit
 • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
 • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
 • Kev them nyiaj rov qab rau tsheb thauj mus los
 • Grant / Scholarship

Redefining Equity los ntawm Txoj Cai (REP 559) yog lub zog tsim thiab tsim kev pab cuam rau cov tub ntxhais hluas ntawm cov xim thiab lawv cov phooj ywg txaus siab rau kev tawm suab rau kev sib raug zoo thiab haiv neeg kev ncaj ncees hauv lawv cov zej zog. Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm qhov program yog:

 • Siv cov phiaj xwm tawm tswv yim 
 • Kev Cob Qhia Ua Tus Coj 
 • Cov kev xav thiab kev coj zoo 

REP 559 tsim los ntawm cov txiaj ntsig thiab keeb kwm ntawm Fresno Cov Tub thiab Txiv Neej Xim, ib qho kev pab cuam yli tau tsim nyob rau xyoo 2012. Ntau xyoo dhau los, peb cov tub ntxhais hluas tau hu rau qhov chaw suav nrog txhua tus poj niam los txiv neej - thiab kom muaj kev coj noj coj ua ntau ntxiv los tsim thiab siv cov phiaj xwm ntawm cov teeb meem uas lawv mob siab txog. Cov tub ntxhais hluas feem ntau nyob rau ntawm qhov txiav, lub suab hauv zej zog xav tau ntev ua ntej lawv nkag mus rau kev sib tham hauv lub ntsiab. Piv txwv li hauv Fresno, cov tub ntxhais hluas tau tham ntau xyoo txog kev xav tau kev pab kho mob hlwb, cov chaw ua si hauv zej zog, thiab kev thauj mus los dawb - txhua yam teeb meem uas tam sim no tau hais hauv txoj cai hauv zos.

REP 559 leans mus rau hauv tus qauv yli thiab teb rau kev hloov pauv ntawm cov tub ntxhais hluas koom nrog thoob plaws lub xeev thiab dhau los los ntawm kev sib koom kev txiav txim siab ntawm cov tub ntxhais hluas thiab cov neeg laus cov phooj ywg hauv txhua theem kev pab cuam, los ntawm kev nrhiav neeg ua haujlwm mus rau kev tsim qauv, txhawm rau txheeb xyuas lub luag haujlwm thiab txoj haujlwm, kev tsim khoom thiab siv cov kev sib tw uas sib koom ua ke kev ncaj ncees ntawm haiv neeg, kev ncaj ncees hauv tsev kawm ntawv, kev ncaj ncees ib puag ncig, kev ncaj ncees kev noj qab haus huv.

Xav koom nrog?

REP 559 rov qab los ntawm tus neeg, ntsib txhua lub limtiam hauv plawv nroog Fresno! Ua daim foos txaus siab no Yog xav paub ntxiv lossis hu rau Tus Thawj Saib Xyuas Kev Pabcuam Adolfo Lemus ntawm [email tiv thaiv].