Cov Neeg Tawm Tsam Cov Hluas Hauv Zej Zog

Qhov kev haus luam yeeb yog tam sim no 3rd ua rau kev tiv thaiv tau kev tuag, nrog tshaj 41,000 tuag hauv Teb Chaws Asmeskas txhua xyoo. Los ntawm peb txoj kev koom tes nrog Lub Nroog Sacramento, peb yog 1 ntawm 21 cov koom haum ua haujlwm los tsim kom muaj kev noj qab haus huv LA County los tiv thaiv cov neeg mob ntawm cov pa luam yeeb los ntawm kev kawm thiab kev tawm tswv yim.

Cov Neeg Tawm Tsam Zej Zog Hauv Cov Hluas hauv Hawaii Lub Vaj thiab Signal Hill tab tom tab tom ua haujlwm hauv zej zog cov phiaj xwm kom ua tiav kev ncaj ncees ntau ntxiv hauv lawv cov zej zog. Los ntawm kev tawm piav dab neeg thiab cov phiaj xwm tawm suab, lawv lub hom phiaj los daws cov kev haus luam yeeb cov pa luam yeeb cuam tshuam rau cov zej zog.