Cov Neeg Tawm Tsam Cov Hluas Hauv Zej Zog

Qhov kev haus luam yeeb yog tam sim no 3rd ua rau kev tiv thaiv tau kev tuag, nrog tshaj 41,000 tuag hauv Teb Chaws Asmeskas txhua xyoo. Los ntawm peb txoj kev koom tes nrog Lub Nroog Sacramento, peb yog 1 ntawm 21 cov koom haum ua haujlwm los tsim kom muaj kev noj qab haus huv LA County los tiv thaiv cov neeg mob ntawm cov pa luam yeeb los ntawm kev kawm thiab kev tawm tswv yim.

Tsom ntsoov rau lub zej zos ntawm Signal Hill thiab Hawaiian Gardens, peb pabcuam yog ua qhov kev tshawb fawb txog pejxeem thiab ua haujlwm los tsim kom muaj kev sib koom tes ntawm cov menyuam yaus thiab cov laus koom nrog uas muaj peev xwm siv cov kev daws teebmeem hauv kev haus luam yeeb.