Eastern Coachella Valley

Sab Hnub Tuaj Coachella Valley (ECV) yog qhov chaw nyob deb nroog, thaj chaw tsis muaj ntaub ntawv nyob rau yav qab teb California nrog ntawmcov zej zog hriving, uas suav nrog cov neeg hauv paus txawm, Purepecha zej zog, cov zej zog neeg tsiv teb tsaws chaw, cov zej zog neeg sab nraud, 

Cov tub ntxhais hluas nyob hauv ECV tau paub txog cov teeb meem tshwm sim hauv lawv lub zej zog thiab lawv tseem niaj hnub tawm tsam lawv lub zej zog los ntawm kev piav dab neeg. 

Coachella Unincorporated thiab Mad Que Madre! Media yog ob txoj kev pabcuam cov hluas raws li hauv ECV. Coachella Uninc. tau pib xyoo 2011 thiab yog thawj qhov kev tshaj tawm cov tub ntxhais hluas tshaj tawm nyob rau hauv ECV. Que Madre! Media tau tsim tawm hauv 2018 xyoo. 

Ob qhov kev kawm no txhawb cov tub ntxhais hluas los txheeb xyuas qhov hauv paus ntawm kev teeb meem hauv lawv cov zej zog thiab txhawb nqa lawv cov dab neeg kom muaj kev hloov pauv zoo.

Cov Kev Pab Tam Sim No

Ncua sij hawm ntawm tus poj niam nyob rau hauv Eastern Coachella Valley