Eastern Coachella Valley

Sab Hnub Tuaj Coachella Valley (ECV) yog nyob deb nroog, thaj chaw tsis koom nrog nyob rau yav qab teb California nrog cov zej zog vam meej, uas suav nrog cov neeg hauv paus txawm, zej zog Purépecha, zej zog neeg tsiv teb tsaws chaw, thiab zej zog queer. Peb cov phiaj xwm txhawb cov tub ntxhais hluas txhawm rau txheeb xyuas lub hauv paus ua rau muaj teeb meem hauv lawv lub zej zog thiab txhawb nqa lawv tus kheej cov dab neeg kom coj mus rau qhov hloov pauv zoo.

Coachella Unincorporated yog thawj qhov kev tshaj tawm xov xwm hluas raws li hauv ECV, ua raws los ntawm ¡Que Madre! Xov xwm hauv xyoo 2018. Tsis ntev los no, peb tau pib ua haujlwm QHID-19 Cov Lus Teb, uas tau muab lub suab rau cov hluas ua ntej ntawm kev hais daws qhov cuam tshuam ntawm COVID-19 rau peb cov zej zog. Peb lub chaw haujlwm ECV tseem yog tus tswvcuab ntawm Pawg Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees ECV. 

ECV tseem muab txoj haujlwm ua haujlwm rau peb cov tub ntxhais hluas koom nrog los ntawm kev them nyiaj rau cov tub ntxhais kawm xyaum ua haujlwm los pab coj peb txoj haujlwm. Peb cov kws qhia haujlwm tam sim no suav nrog Consuelo Marquez, Stephanie Serrato, thiab Jonathan Lopez.

Cov Kev Pab Tam Sim No

Ncua sij hawm ntawm tus poj niam nyob rau hauv Eastern Coachella Valley