Eastern Coachella Valley

Cov Thawj Coj Ua Haujlwm Cov Hluav Taws Xob tau nthuav mus rau yav qab teb California nyob rau lub caij ntuj sov 2018 absorbing Coachella Unincorporated hauv lub hoob kas Coachella Valley.

Coachella Unincorporated tau muab tso tawm rau hauv 2011 ua thawj zaug thiab tsuas yog cov hluas tshaj tawm rau cov tub ntxhais kawm hauv nroog Coachella Valley. Ntau lub sijhawm, qhov kev zov me nyuam tau khiav cov kev pab cuam nyob rau hauv tsev kawm ntawv, cov chaw hauv zej zos, cov tsev qiv ntawv thiab cov khw kas fes hauv Thermal, Mecca, Indio thiab Coachella.

Thaum lub caij ntuj sov ntawm 2018, Coachella Unincorporated tau koom los ntawm ¡Que Madre!, Ib pawg sau ntawv rau cov ntxhais hluas nyob rau hauv Eastern Coachella Valley npaj rau kev mob hlwb.

Cov Kev Pab Tam Sim No

Ncua sij hawm ntawm tus poj niam nyob rau hauv Eastern Coachella Valley