Merced

Qhib thaum Lub Ob Hlis 2018, Merced chaw ua haujlwm yog thawj yli nthuav dav hauv 14 xyoos. Cov neeg ua haujlwm hauv txoj haujlwm thiab ua rau cov thawj coj hluas hluas tshiab hauv Cov Ntxhais & Cov Poj Niam ntawm Xim (GWoC) thiab Rise & Lift cov kev pab cuam nquab nrog lawv #MErcedToo phiaj los nqis tes, hais kev sib deev kev sib deev hauv Merced Unified High School District.

Txog lub caij ntuj sov, lub chaw haujlwm twb loj zuj zus lawm vim yli koom nrog cov koom haum xov xwm hluas, YouthWire. Raws li ib feem ntawm kev sib koom ua ke no, Merced lub chaw haujlwm yli tau ua haujlwm hauv We'Ced program, uas tau ua haujlwm hauv Merced txij li xyoo 2011, qhia cov tub ntxhais hluas hauv kev txawj hais dab neeg thiab nthuav lawv lub suab ntawm cov teeb meem uas cuam tshuam rau lawv thiab lawv cov zej zog.

Xyoo tom ntej, Merced chaw haujlwm yuav ua haujlwm los tsim yli txoj kev tsim kho tshiab, muaj zog rau cov hluas thaum tsim kev sib raug zoo hauv zej zog. Cov kev zov me nyuam tau tsav los ntawm La Cultura Cura cov ntawv kawm, uas ua ke nrog txoj cai tawm tsam hloov thiab kho ntawm kev raug mob. Nws yog cov hluas-coj, laus-txaus siab, thiab coj kev coj ua.

yli lub chaw ua haujlwm Merced muaj kev cob qhia txog kev txhawb nqa LGBTQIA+ cov hluas rau txhua lub koom haum lossis cov tib neeg. Yog xav paub ntxiv hu rau Daniel Garibay.

 

Cov Kev Pab Tam Sim No

Yav Tas Los

Lub Sij Hawm Uas Loj Hlob hauv Merced

Lub Rau Hli 3, 2021 · 

Merced Youth Secure Youth Sports Vouchers

Thaum lub Rau Hli xyoo 2019, Merced cov tub ntxhais hluas tau ua tiav kev sib tw rau $ 5,000-thiab lwm $ 8,500 thaum Lub Rau Hli 2021-hauv daim ntawv ncaws pob ncaws pob hluas kom them rau npe thiab khoom siv rau cov hluas uas tau nyiaj tsawg.

Nyeem ntxiv
Lub Ob Hlis 27, 2019 · 

Taug kev taug kev ntawm peb txoj kev: We'Ced Release nws cov ntawv xov xwm 7th Youth-Led

Lub Ib Hlis 2019, Merced Sun-Star xa cov ntawv luam ntawm Taug Kev Peb Txoj Kev rau cov zej zog thoob plaws hauv nroog. Nov yog We'Ced Cov Hluas Media Media lub 7 li ntawv tshaj tawm, qhia txog cov dab neeg ntawm cov tub ntxhais hluas, tab sis muaj qhov tshwj xeeb tshaj plaws. Tag nrho cov ntaub ntawv tshaj tawm tsim tawm los ntawm cov tub ntxhais hluas lawv tus kheej.

Nyeem ntxiv
Lub Kaum Hlis 21, 2018 · 

Cov tub ntxhais kawm GWoC, Guadalupe Reyes-Calderon Yeej 2018 TCE Cov Hluas