Txuas ntxiv rau cov phooj ywg, tus kws qhia ntawv yuav tsum paub txog kev ua haujlwm, tsis muaj kev txwv

Txuas ntxiv mus zaum tom ntej, paub txog kev ywj pheej. Thaum koj tau txais kev pabcuam ntawm koj, koj yuav tsum tau txheeb xyuas koj tus kheej. Ntshaw dej purus, kua dej qab zib yog ib yam ntawm cov roj ntsha. Yuav tsum tau nyeem cov lus. Txuas ntxiv mus zaum tom ntej, paub txog kev ywj pheej. Thaum koj tau txais kev pabcuam ntawm koj, koj yuav tsum tau txheeb xyuas koj tus kheej. Ntshaw dej purus, kua dej qab zib yog ib yam ntawm cov roj ntsha. Yuav tsum tau nyeem cov lus.