COVID-19 Teb

Cov hluas thiab cov zej zog thoob plaws lub ntiaj teb tau cuam tshuam los ntawm KEVID-19. Exacerbating cov kev tsis sib xws, tus kab mob tau kov yuav luag txhua qhov ntawm lawv lub neej, los ntawm kev noj qab haus huv mus rau kev kawm, los ntawm vaj tsev thiab zaub mov ruaj khov rau kev noj qab haus huv thiab kev sib raug zoo-kev xav.

Thaum xyoo 2020-2021, thaum lub sijhawm muaj kev sib kis loj, cov tub ntxhais hluas yli txuas ntxiv nthuav tawm thiab nthuav tawm rau lawv cov zej zog, tsim kev sib pab, hais dab neeg thiab kev tshaj tawm txoj cai los daws cov kev xav tau ntawm cov cuam tshuam tshaj plaws.

Cov Kev Pab Tam Sim No

Yav Tas Los