LGBTQI+ Resources & Sawv cev

Lub ntiaj teb tsis xav tias zoo li ib qho chaw phooj ywg lossis kev nyab xeeb rau ntau tus tub ntxhais hluas queer, yog li peb cov kev pab cuam tsom mus rau kev tsim cov peev txheej thiab kev saib xyuas tus kheej, de-stigmatizing lub hlwb kev noj qab haus huv, tsis muaj poj niam txiv neej qhov chaw, thiab tawm tswv yim rau qhov chaw nyab xeeb. rau queer hluas, tsev neeg thiab cov kws qhia ntawv. Peb cov hluas thiab coj kev cob qhia thiab kev nthuav qhia, thiab tshaj tawm cov ntsiab lus los qhia peb cov zej zog txog poj niam txiv neej thiab kev sib deev.

Cov Kev Pab Tam Sim No