#MErcedTOO

Thaum Peb Rov Soj Ntsuam Raws Li Ib, PEB YEEJ: Peb Hloov Los Ntawm Cov Ncauj Lus Cov Lus Ncaj Ncees Tsab Cai Tsab Cai Tiv Thaiv Kev Ntxub Ntxaug

|
Phiaj Xwm Txheej Txheem

Hnub Wednesday, Merced Girls & Womyn of Color (GWoC) tau sawv tawm tsam kev sib thab kev sib deev hauv lawv lub tsev kawm - thiab WON. Lub Xya hli ntuj 13th Lub Tsev Kawm Ntawv Ib Cheeb Tsam Merced Union (MUHSD) tau sib tham txog kev muaj peev xwm. Cov tub ntxhais kawm ntawv thiab lwm tus neeg hauv zej zog tau hnav tsho hnav khaub ncaws thiab nqa cov paib. Cov thawj coj ntawm cov tub ntxhais hluas sawv ua ntej Pawg Saib Xyuas, lawv ... Txuas ntxiv