Testimonials

Peb tau muab kev cob qhia thiab kev pabcuam ntxiv nyob rau hauv cov zej zog 200 thoob ntiaj teb. Ntawm no yog li cas qee tus neeg ntawm peb cov neeg tau hais txog peb.

Dab tsi tiag tiag rau kuv yog tias cov no yog cov me nyuam tsis tu ncua uas paub txog tias lawv muaj lub hwj chim los ua kom muaj kev sib txawv hauv lawv cov zej zog.

Clarysse Nunokawa, Lub nroog ntawm Hawaii

YLI tau ua haujlwm nrog peb los txheeb cov kev cob qhia rau cov qauv ntawm peb lub koomhaum ... cov neeg ua haujlwm uas txawj ywj siab, ua haujlwm zoo nrog ntau hom neeg, thiab yoojyim los hloov kev cob qhia raws li qhov xav tau tshwm sim

Siskiyou Substance Abuse Coalition, CA