Lub Nroog San Mateo Lub Tuam Txhab Cai Luam Yeeb Tsaj Tus Muag Khoom

Lub Yim Hli 15, 2003 · 

YO MATEO! nrhiav cov cai daws teeb meem los daws cov hluas kev haus luam yeeb hauv cov chaw muag khoom. Nrog cov kev paub thiab cov ntaub ntawv sau los ntawm sim kev yuav cov ntawv tshawb fawb thiab cov kev xav hauv zej zog, YO MATEO! koom tes nrog San Mateo Lub Nroog Kev Koom Tes Luam Yeeb Kev Ua Yeeb Yam hauv lub nroog, "Txiav Kev Muag Luam Yeeb rau Cov Hluas!" cov neeg muag khoom muag nrog cov kev cai nruj thiab kev mob siab los ntawm Lub Nroog cov neeg ua haujlwm los tswj txoj cai tshiab.