BMoC ruaj ntseg $ 300k rau kev pabcuam nyab xeeb thiab kev ua haujlwm rau cov hluas

Lub Rau Hli 30, 2020 · 

Nrog kev pab los ntawm Fresno Youth Commission, Fresno Cov Tub & Cov Txiv neej muaj xim ruaj ntseg $ 300,000 nyob rau hauv CARES cov nyiaj los pab zej zog, kev saib xyuas kev mob hlwb thiab pab ua haujlwm rau cov hluas.