BMOC muaj kev ruaj ntseg $ 50k rau COVID-19 sib pab

Lub Ob Hlis 5, 2021 · 

Cov Tub Cov Tub & Cov Txiv neej muaj peev xwm ruaj ntseg $ 50k pandemic nyiaj thoob ntiaj teb los ntawm Obama Foundation los muab kev txhawb nqa ncaj qha rau cov hluas thiab pib them nyiaj rau kev kawm haujlwm rau cov hluas.