Central East Friday Night Live cov tub ntxhais hluas npaj kev noj qab haus huv hauv zej zog & kev noj qab haus huv, thiab kev ncaj ncees

Lub Tsib Hlis 5, 2023 · 

Hauv kev koom tes nrog cov tub ntxhais hluas cov phooj ywg los ntawm Khair Intersnship, Central East Friday Night Live tshooj npaj thiab pab txhawb kev noj qab haus huv hauv zej zog thiab kev noj qab haus huv kev sib tw thiab kev noj su noj su, koom nrog ntau dua 1,000 tus tub ntxhais kawm hauv qib 9 & 10th.