City Councilmember ntsib Fresno Boys & Txiv neej xim los tham txog Zero Fair Policy

Lub Ob Hlis 6, 2021 · 

Fresno City Councilmember Tyler Maxwell tuaj koom Fresno Boys & Txiv neej xim (BMOC) lub rooj sib tham los tham nrog cov thawj coj hluas txog Txoj Cai Zero Fare, uas yuav muab caij npav dawb rau txhua tus neeg nyob. Fresno BMOC cov thawj coj hluas tau lees paub kev txhawb nqa txoj cai no.